ChatIcon PhoneIcon write finger

Syarat-Syarat Permohonan Rumah Mampu Milik

 1. WARGANEGARA MALAYSIA dan memiliki KAD PENGENALAN MALAYSIA
 2. Pemohon berusia 21 tahun ke atas
 3. Pendapatan Tidak Melebihi RM 8,000 sebulan (isirumah)

Dokumen-Dokumen  Yang Perlu Disertakan

 1. 1 keping Gambar Pemohon – Berukuran Pasport
 2. 1 Salinan Kad Pengenalan Pemohon
 3. 1 Salinan Kad Pengenalan Suami atau Isteri
 4. 1 Salinan Sijil Nikah atau Surat Pendaftaran Perkahwinan (Jika Berkenaan)
 5. 1 Salinan Sijil Pencerai Atau Sijil Kematian (Jika Berkenaan)
 6. 1 Salinan Slip Gaji (TERKINI) Atau Surat Akuan Pendapatan (Suami & Isteri) – Disahkan Benar Oleh Majikan / MPKK
 7.  Bayaran Proses RM10.00
 8. 1 Salinan Surat Beranak bagi Pemohon yang berasal dari Negeri Sabah dan Sarawak

Panduan Menghantar Borang Permohonan

 1. Muat Turun borang di link ini
 2. Baca dengan teliti borang permohonan dan ikut arahan.
 3. Pastikan borang permohonan diisi dengan lengkap dan jelas. Borang permohonan yang tidak jelas dan lengkap akan DITOLAK.
 4. Maklumat yang diberikan hendaklah benar. Seandainya didapati makluamt yang diberikan adlaah PALSU, permohonan tidak akan dipertimbangkan.
 5. Permohonan yang dikirim melalui POS hendaklah dibuat bayaran dengan menggunakan POSTAL ORDER/ MONEY ORDER beserta dengan sampul surat berukuran 11cm x 16cm yang bersetem dan beralamat sendiri.
 6. Pastikan setiap bayaran yang dibuat diakui terima dengan RESIT RASMI
 7. Sebarang perubahan maklumat adalah PERCUMA selepas borang permohonan didaftarkan.
 8. Jika berlaku pertukaran Alamat dan No. Telefon Bimbit perlu maklumkan kepada LPM di pejabat
 9. Segala pertanyaan melalui surat menyurat hendaklah memberi NO.KAD PENGENALAN BARU ATAU LAMA ATAU KHASM