ChatIcon PhoneIcon write finger

LATAR BELAKANG LPM

LOGOweb

Lembaga Perumahan Melaka (LPM) merupakan agensi kerajaan Negeri Melaka yang ditubuhkan pada 17.12.2002 melalui Enakmen Lembaga Perumahan Melaka (ELPM) 2002 yang di warta pada 17.12.2002 seperti Warta Kerajaan Jilid 46 No. 25 Tahun 2002. Sebelum Lembaga Perumahan Melaka ditubuhkan , ia terletak di bawah Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kerajaan Negeri Melaka merupakan negeri kedua yang menubuhkan Lembaga selepas Kerajaan Negeri Selangor bagi mengukuhkan peranan Kerajaan Negeri di sektor perumahan.

VISI

  • Menjadi Organisasi Yang Unggul Dalam Pembangunan Perumahan Negeri.

MISI

  • Menggubal Dasar dan Menyelaras Pembangunan Perumahan Kos Rendah dan Perumahan Mampu Milik di Melaka Bagi Mencapai misi “Satu Keluarga Sebuah Rumah”. 
yellowDart

OBJEKTIF

  • Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menyelenggara pembangunan projek perumahan.
  • Mewujudkan suasana perumahan yang selesa, harmoni dan selamat.
  • Menyediakan perumahan mampu milik yang mencukupi selaras dengan tema “Satu Keluarga Sebuah Rumah“.
  • Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti bagi setiap projek perumahan.
  • Bertindak sebagai Pusat Sehenti (OSC) Perumahan.
  • Menjadi pusat sumber dan rujukan maklumat perumahan Negeri Melaka.
BullEyeIcon

MOTTO