ChatIcon PhoneIcon write finger

PENCAPAIAN

Anugerah Kecemerlangan Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
HRMIS Tahun 2019
pencapaian_2018
Anugerah Inovasi Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2018

Naib Johan kategori Inovasi Penyampaian Perkhidmatan – Penambahbaikan
Peringkat Negeri Melaka
pencapaian_092018
Anugerah Kecemerlangan Industri Pembinaan Malaysia (MCIEA) 2018
– Kategori Anugerah IBS
– Sijil Pengiktirafan Khas MCIEA 2018 bagi kategori Anugerah Kontraktor Terbaik Gred G6