ChatIcon PhoneIcon write finger

PERUTUSAN PENGARAH EKSEKUTIF
LEMBAGA PERUMAHAN MELAKA

Salam Sejahtera,

Rumah Idaman Pelengkap Kehidupan.

Syukur Alhamdulillah dengan limpah kurnia dan izinNya, Lembaga Perumahan Melaka (LPM) telah  berjaya menyiapkan laman web portal dengan jayanya . Di kesempatan ini saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada seluruh warga kerja Lembaga Perumahan Melaka terutamanya pegawai dan kakitangan yang memberikan kerjasama sepenuhnya di dalam menyediakan portal Lembaga Perumahan Melaka.

Saya mengucapkan selamat melayari laman web Lembaga Perumahan Melaka (LPM ) . Kewujudan laman web ini juga adalah untuk menyebarkan peranan dan fungsi LPM kepada masyarakat umum serta memaklumkan maklumat mengenai projek perumahan di negeri Melaka.

Saya berharap semua golongan masyarakat  di Melaka  bukan sahaja melayari laman web ini malah bersama-sama dengan kami di LPM untuk memastikan hasrat Kerajaan Negeri Melaka menyediakan rumah yang selesa dapat dicapai.

Akhir kata, adalah diharapkan agar pengunjung laman web ini akan mendapat maklumat yang diperlukan mengenai  perumahan di negeri Melaka.

Sekian, Terima Kasih.

 

MOHD SALLEH BIN HAMIDOM

Pengarah Eksekutif, 

Lembaga Perumahan Melaka