ChatIcon PhoneIcon write finger

SKIM RUMAH BELIA

Kerajaan negeri Melaka telah memperkenalkan Skim Rumah Belia Melaka (“RBM”) yang bertujuan membantu golongan belia yang tidak mampu memiliki rumah pertama mereka. Skim perumahan khas ini merupakan inisiatif Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka di bawah portfolio EXCO Komunikasi, Multimedia, NGO, Pembangunan Belia dan Sukan dengan kerjasama Lembaga Perumahan Melaka.
Ia juga merupakan skim perumahan belia yang pertama di Malaysia.

Dalam Skim RBM ini, belia yang layak dan berjaya mendapat kelulusan daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka boleh menikmati subsidi pembelian rumah sebanyak 10 peratus (10%) daripada harga pasaran. Subsidi tersebut serta bayaran guaman dan duti setem akan dibiayai oleh pihak pemaju.
Fasa pertama yang bertempat di Durian Tunggal, Melaka dilancarkan pada 22 Mac 2019. Dalam fasa ini, sebanyak 104 unit rumah yang berharga RM180,000 (Harga Pasaran Sebelum Subsidi) dibuka untuk permohonan. Borang permohonan berkenaan boleh diperolehi daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka, Lembaga Perumahan Melaka dan pihak pemaju atau Muat Turun borang di link ini .

 

Antara syarat-syarat yang perlu dipenuhi para pemohon termasuk:

1) Berusia 18 sehingga 35 tahun;
2) Mempunyai pendapatan isi rumah bulanan RM8,000 ke bawah; dan
3) Merupakan warga Melaka atau pemastautin tetap selama lima (5) tahun ke atas di negeri Melaka.

Skim RBM diyakinkan dapat membantu golongan belia dalam pembelian rumah dan pada masa yang sama, tidak akan mengakibatkan lonjakan harga rumah atau membawa kesan negatif yang lain terhadap pasaran perumahan negeri secara umumnya.
Sila merujuk kepada pihak Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka atau Lembaga Perumahan Melaka untuk maklumat selanjut