ChatIcon PhoneIcon write finger

 

 

 

 

 

 

 

SISTEM PENGURUSAN AMALAN NILAI (SPAN 2.0)

Objektif SPAN 2.0:

    •  Pengurusan amalan nilai perkhidmatan awam yang komprehensif, berstruktur dan seragam;
    • Perkhidmatan awam yang mengutamakan pembudayaan nilai murni di tempat kerja; dan
    • Penjawat awam yang menjadikan nilai-nilai murni sebagai amalan dalam melaksanakan tugas
 

Untuk maklumbalas SPAN 2.0, boleh menggunakan Scan QR kod atau klik pada pautan SURVEY SPAN 2.0 LPM

 

QR LPM SPAN 2.0
QR LPM SPAN 2.0