SEBUT HARGA

KENYATAAN SEBUTHARGA MEI 2022

1) Sebutharga Perkhidmatan Perpindahan Wang Tunai dan serupa dengannya ‘Cash In Transit’ bagi tempoh 24 bulan di Lembaga Perumahan Melaka

2) Sebutharga Perlindungan Insurans Kebakaran dan Liabiliti Awam bagi tempoh 12 bulan di Bangunan Program Perumahan Rakyat Krubong, Melaka

3) Sebutharga Perlindungan Insurans Kebakaran dan Liabiliti Awam bagi tempoh 12 bulan di Bangunan Program Perumahan Rakyat Tehel, Melaka

4) Sebutharga Kerja-kerja Menaiktaraf Surau di PPR Tehel, Melaka

5) Kerja-kerja Menurap Semula Jalan dan Kerja-kerja Berkaitan di PPR Sungai Putat, Melaka

6) Kerja-kerja Menurap Semula Jalan dan Kerja-kerja Berkaitan di Rumah Pangsa Bukit Piatu, Melaka

7) Kerja-kerja Menaiktaraf Infrastruktur, Memabaiki Kerosakan Harta Bersama dan Kerja-kerja Berkaitan di Rumah Pangsa Pantai Peringgit, Melaka

– Untuk Keterangan Lanjut, sila rujuk kenyataan sebutharga