ChatIcon PhoneIcon write finger

GALERI

Main Album » Majlis Bacaan Ikrar Perkhidmatan Awam warga kerja LPM dan sesi menandatangani Surat Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972, Surat Aku Janji Enakmen Badan-badan Berkanun (Tatatertib & Surcaj) (Negeri Melaka) 2001 dan Surat Akuan Perolehan bertempat di Laman Ficus, LPM.