Bengkel Perbincangan Mengenai Enakmen Lembaga Perumahan Melaka 5 Nov 2020

Bengkel Perbincangan Mengenai Enakmen Lembaga Perumahan Melaka 5 Nov 2020

Pegawai-pegawai Lembaga Perumahan Melaka (LPM)
telah menghadiri Bengkel Perbincangan Mengenai Enakmen Lembaga Perumahan Melaka 2020
dan Sumber Rujukan Undang-undang LPM bersama
Pegawai-pegawai Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Melaka
pada 5 November 2020. Lembaga Perumahan Melaka diketuai oleh
YBrs. Encik Mohd Salleh Bin Hamidom, Pengarah Eksekutif LPM
manakala Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Melaka diketuai
oleh Puan Sivashangari a/p Nagalingam.