LIST OF PROJECT

LIST OF AFFORDABLE HOUSE PROJECT

RMM "Jenis B" , RMM "Jenis C" & RMM "Jenis D"

MELAKA TENGAH

ALOR GAJAH & JASIN

LIST OF LOW COST HOUSE PROJECT

RMM "Jenis A"

NAMA PROJEKLOKASIJENIS RUMAHPEMAJUKELUASANHARGA RUMAH
PPR Tangga BatuTangga BatuPangsaJabatan Perumahan Negara 20'x55'-tba-