ChatIcon PhoneIcon write finger

LPM BACKGROUND

LOGOweb

Melaka Housing Board (LPM) is a government agency established in Malacca Enactment 17.12.2002 through State Housing Board (LPM) 2002 on 12.17.2002 in the news as the Government Gazette Volume 46 No. 25 of 2002. Before the State Housing Board was established, it is under the Housing and Local Government Units. The Malacca State Government is the second state to set up the Housing Authority after the Selangor State Government to strengthen the role of the State Government in the housing sector.

VISION

  • Menjadi Organisasi Yang Unggul Dalam Pembangunan Perumahan Negeri.

MISSION

  • Menggubal Dasar dan Menyelaras Pembangunan Perumahan Kos Rendah dan Perumahan Mampu Milik di Melaka Bagi Mencapai misi “Satu Keluarga Sebuah Rumah”. 
yellowDart

OBJECTIVE

  • Merancang, menyelaras, melaksana, memantau dan menyelenggara pembangunan projek perumahan.
  • Mewujudkan suasana perumahan yang selesa, harmoni dan selamat.
  • Menyediakan perumahan mampu milik yang mencukupi selaras dengan tema “Satu Keluarga Sebuah Rumah“.
  • Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti bagi setiap projek perumahan.
  • Bertindak sebagai Pusat Sehenti (OSC) Perumahan.
  • Menjadi pusat sumber dan rujukan maklumat perumahan Negeri Melaka.
BullEyeIcon

MOTTO