Nasib sekeluarga terbela Bantuan Kerajaan Negeri, LPM, MAIM dan NGO.