PROFIL

SEJARAH LPM

Lembaga Perumahan Melaka (LPM) merupakan agensi kerajaan Negeri Melaka yang ditubuhkan pada 17.12.2002 melalui Enakmen Lembaga Perumahan Melaka (ELPM) 2002 yang di warta pada 17.12.2002 seperti Warta Kerajaan Jilid 46 No. 25 Tahun 2002.

Sebelum Lembaga Perumahan Melaka ditubuhkan , ia terletak di bawah Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan.


Kerajaan Negeri Melaka merupakan negeri kedua yang menubuhkan Lembaga selepas Kerajaan Negeri Selangor bagi mengukuhkan peranan Kerajaan Negeri di sektor perumahan.

PROFIL     PERUTUSAN PENGARAH    SEJARAH LPM   VISI & MISI     OBJEKTIF     DIREKTORI KAKITANGAN     PENCAPAIAN     PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN     CARTA ORGANISASI     KETUA PEGAWAI MAKLUMAT     STATISTIK PEMBAYARAN ONLINE 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-01-2017 :: 11:13 AM