PERANAN LPM

TANGGUNGJAWAB

  1. Merancang , membangunkan, melaksanakan dan menggalakkan pembangunan , perlaksanaan pemasaran dan penjualan perumahan pada amnya dan terutamanya bagi perumahan awam dan kos rendah.

  2. Menjalankan peranan penyelarasan antara agensi membolehkan kemajuan dan perlaksanaan pesat pembangunan perumahan.

  3. Mengurus dan mengutip sewaan Rumah Awam / Pangsa Kerajaan Negeri serta mengutip hasil jualan Perumahan Awam Kos Rendah.

  4. Mengurus, menyelenggara dan memantau projek perumahan Awam / swasta di Negeri Melaka.

  5. Memantau projek perumahan terbengkalai Negeri Melaka

  6. Sumber maklumat perumahan Negeri Melaka.

  7. Melayani aduan awam.


Tarikh Akhir Kemaskini :: 09-01-2017 :: 12:14 PM