Pencapaian Piagam Pelanggan

Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh 12 hari
Lihat Statistik  »   
Memproses pembelian rumah kos rendah rumah pangsa (borang telah lengkap) setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengisian Lembaga Perumahan Melaka dalam tempoh 30 hari
Lihat Statistik  »   
Memastikan aduan kerosakan rumah pangsa LPM dibuat siasatan dalam tempoh 2 hari
Lihat Statistik  »   
Memproses permohonan geran rumah awam dan rumah pangsa dalam tempoh 14 hari setelah mendapat pengesahan bayaran daripada LPM
Lihat Statistik  »   
Memastikan aduan awam diambil tindakan dalam tempoh 7 hari
Lihat Statistik  »